Komu je portál určen?

Klientem portál je ten kdo vzdělávání využívá – „konzumuje", nakupuje, prodává, realizuje v první linii a vlastní a pronajímá protory.
1. Klientem portálu je ten, kdo vzdělávání využívá – „konzumuje“, ted

účastník vzdělávacího programu – je jedno, zda je to student, který ukončil vzdělávání ve formálním školském systému a prochází doškolením, přeškolením, zvýšením nebo doplněním kvalifikace, nebo rekvalifikací, klient UP, účastník z řad veřejnosti, nebo zaměstnanec spolupracující organizace.


2. Klientem portálu je ten, kdo vzdělávání nakupuje, tedy

 • interní firemní HR manažer, specialista
 • interní HR manažer, specialista ve státní správě, rozpočtových nebo příspěvkových organizacích
 • interní HR manažer, specialista v neziskovém sektoru

 

3. Klientem portálu je ten, kdo vzdělávání prodává, tedy

 • poskytovatel vzdělávacího obsahu, vzdělávacích služeb a programů
 • státní školy (SŠ, VŠ)
 • soukromé školy (SŠ, VŠ)
 • soukromí vzdělavatelé – právnické osoby
 • soukromí vzdělavatelé – fyzické osoby

4. Klientem portálu je ten, kdo vzdělávání „realizuje v první linii“, tedy
 • učitelé státních škol
 • učitelé soukromých škol
 • lektoři
 • mentoři
 • koučové

5. Klientem portálu je ten, kdo vlastní a pronajímá prostory vhodné pro realizaci vzdělávacích akcí
 • školy
 • soukromí vzdělavatelé
 • ostatní majitelé vhodných prostor

obrázek