Co je webový portál

Portál Technická Vysočina je určen pro všechny uživatele – klienty portálu, kteří hledají informace o vzdělávání dospělých a profesním vzdělávání.

Pro ty, kdo vzdělávání „konzumují“, kdo jej nakupují, kdo jej prodávají, kdo jej realizují a kdo nabízejí prostory vhodné pro vzdělávání – více ve schématu interakce jednotlivých „hráčů“ na poli vzdělávání.

techvys-schema-andr1.png

obrázek